Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Programski konkurs za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u 2022. godini

Naziv donatora

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

Rok za prijavu na konkurs

24.01.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

ukupan iznos 250 miliona dinara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • OSI

Podržane ciljne grupe

  • Osobe sa invaliditetom

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do 12 meseci

Posebni zahtevi donatora

Program je namenjen savezima udruženja osoba sa invaliditetom na pokrajinskom ili republičkom nivou. Podnosioci predloga projekta moraju biti registrovani kao savezi udruženja građana najmanje pet godina, sa sedištem u republici Srbiji, čija je oblast delovanja zaštita i unapređenje položaja osoba sa invaliditetom; da u svom sastavu imaju najmanje tri udruženja. Predlog projekta dostavlja se na srpskom jeziku, ćirilicom. Zajedno sa odštampanom i potpisanom dokumentacijom, potrebno je dostaviti i elektronsku verziju obrasca na adresu: Ministarstvo za rad, boračka i socijalna pitanja Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom Nemanjina 22-26 Beograd Na koverti treba naznačiti puno ime i adresu pošaljioca i naziv programa, kao i naznaku „Za programski konkurs - ne otvarati"