konkurs
istekao

Re-grant program za civilno društvo

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Norveške

Rok za prijavu na konkurs

05.09.2017

Ko može da konkuriše?

 • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Ukupan iznos sredstava predviđen za prvu godinu ovog programa je 500.000 €.

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
 • Pravosuđe i pravna država
 • Ljudska prava
 • Slobodan pristup informacijama
Unutrašnji poslovi
 • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
 • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Mediji
 • Mediji
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Međunarodna saradnja
 • Međunarodna saradnja
Ostalo
 • Evropske integracije

Ciljna grupa podrške

 • Lokalne organizacije
 • Opšta zajednica – građani

Geografska oblast podrške

 • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

Do godinu dana.

Projektna dokumentacija

Dokumenta-za-prijavu.rar

Kako se konkuriše

Prijave sa svim potrebnim dokumentima se šalju na e-mail adresu projects.belgrade@mfa.no