Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Regionalni grantovi: SMART Balkans

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Norveške

Rok za prijavu na konkurs

30.06.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 89.400 do 188.400 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje, održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 18 do 22 meseca

Posebni zahtevi donatora

Da bi se kvalifikovali za grant, vodeći aplikant i partneri moraju: • biti pravno lice i • biti neprofitna i • biti organizacija civilnog društva (OCD) ili formalna ili neformalna mreža OCD koje rade na jednoj ili više tematskih oblasti od značaja za ovaj poziv, isključujući političke i verske organizacije, kao i lokalne ogranke međunarodnih organizacija i • biti osnovane u jednoj od šest ciljanih zemalja i • direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom sa svojim partnerima, a ne kao posrednici i • imati najmanje godinu dana iskustva u oblastima ovog poziva u okviru kojih se podnosi koncept. U slučaju da je vodeći aplikant mreža OCD, ovo se odnosi i na njene članove. Partneri (koaplikanti) moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog kandidata. Regionalni grantovi predstavljaju mehanizam finansiranja za konzorcijume od najmanje 3 OCD iz 3 zemlje, i/ili formalne ili neformalne regionalne mreže za projekte koji se odnose na bezbednost, stabilnost i upravljanje, sa snažnom regionalnom dimenzijom.

Kako se aplicira?

INFO sesija će se održati 16. juna u 14.00 časova putem registracije.