Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

REKOM mreža pomirenja: Poziv za male projekte

Naziv donatora

REKOM mreža pomirenja

Rok za prijavu na konkurs

25.04.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 6.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do šest meseci

Posebni zahtevi donatora

REKOM mreža pomirenja otvorila je drugi poziv za male projekte na koji se mogu prijaviti organizacije civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije, Severne Makedonije i sa Kosova sa predlogom inicijative koja doprinosi širenju znanja o sudskim činjenicama i jačanju glasa žrtava, prihvatanju i otkrivanju činjenica o ratnim događajima i zločinima u lokalnoj zajednici, izgradnji regionalne kulture sećanja i pomirenja. Opšti cilj je razvoj mreže civilnog društva za pomirenje na prostoru bivše Jugoslavije, uspostavljene „odozdo nagore“ koja stavlja žrtve u prvi plan. Specifični ciljevi su jačanje pozicije i glasa mladih, žena, žrtava i organizacija civilnog društva na lokalnom nivou u odnosu na regionalno pomirenja i transregionalna razmena znanja i dobre prakse. Za učešće se mogu prijaviti organizacije civilnog društva: - koje imaju status pravnog lica u skladu sa nacionalnim propisima u Bosni i Hercegovini, Srbiji, na Kosovu ili u Crnoj Gori; - neprofitne; - aktivne na nivou lokalne zajednice; - raspolažu organizacionim kapacitetima i direktno su odgovorne za pripremu i realizaciju projekata (sa partnerima, ukoliko ih ima). Organizacije koje podnose prijavu moraju ispunjavati navedene uslove kumulativno. Organizacije se mogu prijaviti pojedinačno ili sa drugim organizacijama. Partnerstva i umrežavanja nisu uslov za prijavljivanje. Partneri moraju ispunjavati iste uslove kao i organizacija koja podnosi predlog projekta.

Kako se aplicira?

Prijavu čine: skenirana potvrda o registraciji, izdata od strane nadležne institucije i predlog projekta u finalnoj formi i okvirni predlog budžeta. Prijave se šalju elektronski, mejlom na regional@recom.link, sa naslovom: Podrška lokalnim organizacijama civilnog društva – REKOM mreža pomirenja