Reporteri bez granica

Sredstva se mogu dobiti za urgentnu podršku!

Naziv donatora

Reporteri bez granica (RSF)

Naziv programa/podrške

Reporters without borders

Podržani tematski prioriteti

Pristup informacijama; Ljudska prava; Medijske slobode

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2024

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Vrsta nefinansijske podrške

Administrativna podrška: • pomoć u izradi ugovornih dokumenata, dosijea neophodnih za administrativno praćenje.. • Zahtev za međunarodnu zaštitu ili azil

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Mediji
  • Mediji
Ostalo
  • Hitna medicinska pomoć; Pravni troškovi i sudski troškovi; Sudski sporovi; Plaćanje advokatskog krivičnog zastupanja; Plaćanje advokatskog građanskog zastupanja; Plaćanje advokatskih vansudskih postupaka; Preseljenje; Odmor i predah; Obezbeđena oprema; Bezbedan prevoz/evakuacija; Sekuritizacija prostorija; Usluge pretplate (na primer, malver zaštita i VPN-ovi); podrška za wellbeing.

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na novinare, zagovornike slobode medija i druge medijske praktičare. Finansijska podrška nakon hitnog preseljenja, pravni ili medicinski troškovi, zamena opreme, itd. Svrha ove finansijske pomoći je vrlo konkretna: da pomogne novinarima svih nacionalnosti koji se suočavaju sa kritičnim situacijama u svojoj zemlji. • Podrška novinarima rešenim da pobegnu iz svoje zemlje suočeni sa pretnjama i pomoć u zadovoljenju najhitnijih potreba • Pomoć u dobijanju odgovarajuće nege za novinare koji su žrtve napada ili zlostavljanja tokom njihovih aktivnosti izveštavanja • Sudski troškove novinara koji su neopravdano procesuirani • Pomoć porodicama novinara da prebrode posledice represalija kojima su izloženi njihovi najmiliji

Kako se aplicira?

Zahteve za individualnu podršku treba prvenstveno adresirati na: help2(@)rsf.org