Rizici političke nestabilnosti na području Zapadnog Balkana

Naziv donatora

Bureau of Conflict Stabilization Operations (CSO)

Rok za prijavu na konkurs

16.08.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

1,323,250 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
Ostalo
  • Politička stabilnost i evroatlantske integracije na Zapadnom Balkanu

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Period trajanja je 18 meseci sa predviđenim datumom početka u oktobru 2019. godine.

Posebni zahtevi donatora

Kandidati bi trebalo da osmisle program koji će imati regionalni geografski fokus i koji uključuje sve (ili skoro sve) sledeće zemlje Zapadnog Balkana: Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Kosovo, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Srbiju. Podnosioci prijava se ohrabruju da sarađuju sa relevantnim organizacijama koje će moći da sprovode takve programe širom Zapadnog Balkana.