Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Šesti ciklus programa malih grantova UNVTF-a

Naziv donatora

Dobrovoljni poverenički fond UN-a za pomoć žrtvama trgovine ljudima (UNVTF)

Rok za prijavu na konkurs

31.01.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 20.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala, rodna ravnopravnost, zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

do devet meseci

Posebni zahtevi donatora

Organizacije kandidati za grantove moraju pokazati prethodno iskustvo od najmanje jedne (1) godine u sprovođenju aktivnosti u oblasti direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa Protokolom za sprečavanje, suzbijanje i kažnjavanje trgovine ljudima, posebno ženama i decom, koji dopunjava Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala ili u pružanju drugih usluga ugroženom stanovništvu uključujući IRL i prisilno raseljena lica.

Kako se aplicira?

Predlog projekta i prateću dokumentaciju koja uključuje i kopiju originalnog sertifikata o registraciji (i ponovnoj registraciji ako je primenjivo) kao dokaz o pravnim akreditivima organizacije i registraciji do 31. januara 2021, revidirani finansijski izveštaji organizacije za prošlu fiskalnu godinu. U nedostatku revidiranih izjava, prihvataju se druga zvanična dokumenta, potpisana od strane ovlašćenog predstavnika i koja pokazuju godišnje prihode i rashode, dostaviti mejlom na: unodc-victimsfund@un.org. Mejl nasloviti: “Application for UNVTF Small Grants Programme”