SMART Balkans -Ad Hoc podrška Srbija

Sredstva se mogu dobiti za urgentnu podršku!

SMART Balkan projekat kroz specijalizirane Ad hoc grantove pruža podršku organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana i medijskim kućama, kako bi odgovorili na hitne situacije i iznenadne društvene probleme koji nisu mogli biti predviđeni i zahtevaju pravovremenu intervenciju.

Naziv donatora

Ministarstvo spoljnih poslova Norveške

Naziv programa/podrške

AD HOC Support

Rok za prijavu na konkurs

31.12.2024

stalni konkurs

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 5.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Prosečno vreme odgovora

od 48 do 72 sata

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • o Borba protiv radikalizacije o Dezinformacije kao sigurnosne pretnje o Borba protiv trgovine oružjem o Borba protiv trgovine ljudima o Cyber kriminal kao destabilizator sigurnosti o Borba protiv organiziranog kriminala o Prevencija pranja novca o Borba protiv terorizma o Sigurnost hrane usred oružanog sukoba i klimatskih promena o Uticaj klimatskih promena na sigurnost i stabilnost u regionu o Energetska sigurnost o Spremnost na vanredne situacije o Interkulturalni dijalog o Socijalna kohezija, pomirenje i mir o Ljudska sigurnost i rodna ravnopravnost o Cyber sigurnost o Zaštita podataka o Nadgledanje sigurnosnih institucija/ praćenje implementacije politike sigurnosti i stabilnosti o Promocija digitalne pismenosti o Sloboda izražavanja o Učešće civilnog društva u procesu donošenja odluka o Borba protiv lažnih vijesti o Evroatlanske integracije o Digitalizacija o Reforma javne uprave o Borba protiv sive ekonomije o Borba protiv korupcije, uključujući korupciju na visokom nivou

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Ad Hoc grantovi su namenjeni organizacijama civilnog društva, neformalnim grupama građana, medijskim kućama ili kombinaciji prethodno navedenih kategorija (isključujući političke, faith-based organizacije i religijske organizacije kao i lokalne branše međunarodnih organizacija) sa sedištem u Srbiji. Ad hoc grantovi su planirani za nepredviđene intervencije, odgovore na događaje koji se mogu desiti ali ne spadaju nužno ili ne pripadaju nužno nekoj od ostalih kategorija grantova. Ovaj grant predstavlja intervenciju ili odgovor na neočekivan, hitan događaj ili događaj sa ograničenim vremenom implementacije.

Kako se aplicira?

Slanjem 1. Koncepta intervencije i 2. Predloga intervencije i budžeta mejlom na: grants2@smartbalkansproject.org.