SPECIJALNI FOKUS

Naziv donatora

Rekonstrukcija Ženski fond

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 300.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na formalne i neformalne grupe koje vode žene (kojoj god generaciji pripadaju) za projekte koje su kreirale i sprovode ih žene (u grupama i aktivnostima mogu učestvovati i muškarci, ali ne kao isključivo glavni i brojniji nositelji projekta i aktivnosti u njemu); projekte i grupe sa autentičnim, inovativnim, duhovitim i kreativnim pristupom javnosti; projekte i grupe koji podstiču solidarnost među različitim ljudima, koje pokazuju spremnost za saradnju sa ostalim organizacijama za ženska ljudska prava i socijalnu pravdu.

Kako se aplicira?

Kompletno popunjen formular, kao i pitanja u vezi sa programom treba poslati ili elektronski na adresu office@rwfund.org, ili običnom poštom na sledeću adresu: Rekonstrukcija Ženski fond, Braće Baruh 6, 11000 Beograd.