Poziv za podnošenje aplikacija za dodelu bespovratnih sredstava za pilot aktivnosti koje odgovaraju lokalnim potrebama koje proističu iz COVID-19

Sledeći rok za apliciranje je 10. maja, ali prijave povezane sa COVID-19 mogu se podnositi tokom  2020. godine.

Naziv donatora

Evropska omladinska fondacija

Rok za prijavu na konkurs

10.05.2020

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 10.000 EUR

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Ostalo
  • Solidarnost i podrška u kriznoj situaciji

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Omladinske organizacije mogu podneti prijave samo ako su registrovane kod Evropske omladinske fondacije. Uputstva i kriterijume za registraciju možete pronaći ovde: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/registration