Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Stipendija Instituta za mir Olandskih ostrva

Naziv donatora

Institut za mir Olandskih ostrva

Rok za prijavu na konkurs

22.01.2023

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

2.400 €

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

2 meseca

Posebni zahtevi donatora

Institut poziva istraživače iz oblasti istraživanja mira, međunarodnog prava, političkih nauka ili drugih relevantnih disciplina da se prijave za Olandsku stipendiju za mir 2023. Za 2023. godinu prioritet imaju prijave relevantne za pitanja održivosti u teritorijalnim autonomijama, uključujući autonomna ostrva. Dobro poznavanje engleskog ili švedskog/skandinavskog jezika je preduslov da biste mogli u potpunosti da iskoristite stipendiju. Očekuje se da će stipendista za mir raditi na temi relevantnoj za oblasti rada Instituta. Štaviše, ključni kriterijum izbora je preklapanje istraživačkih interesa i potencijal za obostrano korisnu istraživačku posetu. Sposobnost kombinovanja istraživanja i praktičnog društvenog angažmana u cilju mira smatra se prednošću. Kandidati moraju imati najmanje završene studije na master nivou i biti uključeni u istraživački rad. Očekuje se da će proces selekcije trajati oko dva meseca. Stipendija za mir obuhvata sledeće: • Povratna karta (ekonomska) od mesta stanovanja do Mariehamna • Mesečna stipendija od 1200 evra • Smeštaj u Mariehamnu u jednosobnom apartmanu ili pansionu, alternativno pomoć u pronalaženju odgovarajućeg smeštaja • Radni prostor i pristup maloj, ali specijalizovanoj biblioteci • Mogućnost izlaganja svog rada na javnom seminaru • Kolegijalna atmosfera i mogućnost da razgovarate o vašim istraživanjima i idejama sa osobljem i mrežama Instituta • Mogućnost učešća na internim ili eksternim seminarima i događajima koje organizuje Mirovni institut po potrebi i dogovoru • Mogućnost sprovođenja istraživanja kroz pristup ključnim izvorima na Olandskim ostrvima • Mogućnost da objavite svoj rad kao deo njihove onlajn serije izveštaja otvorenog pristupa „Izveštaj sa mirovnog instituta Olandskih ostrva“ ili „Journal of Autonomi and Securiti Studies“ • Mogućnost pohađanja i/ili doprinosa predstojećem E-kursu „Teritorijalna autonomija kao alat za različitost i rešavanje konflikata – lekcije iz primera Olanda.

Potrebna dokumentacija

Peace-Fellow-annons.pdf

Kako se aplicira?

Prijave u slobodnoj formi su poslati do 22. januara 2023. putem imejla direktorici Instituta, Sia Spiliopoulou Åkermark na: sia@peace.ax; cc Koordinatorki istraživanja Petri Granholm na: petra@peace.ax.