Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Stipendija za mlade žene u oblasti izgradnje mira

Naziv donatora

Globalna mreža žena graditeljica mira

Rok za prijavu na konkurs

15.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba, rodna ravnopravnost

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Da bi se kvalifikovale za stipendiju Cora Weiss, kandidakinjei moraju ispuniti sledeće kriterijume: Biti dobro upoznate sa Rezolucijom Saveta bezbednosti UN (UNSCR) 1325 o Agendi za žene, mir i bezbednost; Rezolucijom SBUN 2250 o Agendi za mlade, mir i bezbednost; Konvencijom o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena; Rezolucijom o održavanju mira; ciljevima održivog razvoja; i srodnim zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine radnog iskustva u zagovaranju politike o pravima žena, ljudskim pravima, izgradnji mira i drugim pitanjima socijalne pravde, uključujući Rezolucije Saveta bezbednosti o ženama, miru i bezbednosti i srodnm zakonima i politikama; Imati najmanje dve godine iskustva u implementaciji programa u organizacijama za ženska prava, ljudska prava ili civilno društvo za izgradnju mira u zemlji u razvoju; Da imaju diplomu iz međunarodnih odnosa, ženskih ili rodnih studija ili bilo koje od društvenih nauka; Žive ili rade u zemlji u razvoju ili sukobima najmanje dve godine; Poseduju odlične veštine informisanja i komunikacije, sa kreativnošću i entuzijazmom za prilagođavanje strategija koje se razvijaju koje postavljaju pitanja o ženama, miru i bezbednosti na javni forum; Visoko su motivisane pozitivnim stavom i sposobnošću da upravljaju rokovima i obavezama; Poseduju saradnički duh, sa sposobnošću da rade samostalno i kao deo tima; Potpuno poznavanje engleskog jezika je neophodno.

Kako se aplicira?

Za prijavu je potrebno dostaviti: 1. Popunjen obrazac za prijavu na engleskom jeziku. 2. Propratno pismo od najviše (2) stranice daje objašnjenje zašto se prijavljujete; i kako ćete iskoristiti učenje i iskustvo za podršku zagovaranju ženskih prava, rodne ravnopravnosti, mira i sigurnosti. 3. Uzorak rada od najmanje 1.500 reči koji prikazuje rad i/ili istraživanje usmereno na politiku ili akademsko pisanje. 4. Dva (2) pisma preporuke. Referentna pisma treba da sadrže informacije koliko dugo poznaje podnosioca predstavke i u kom svojstvu, komentare o potencijalu podnosioca predstavke da izvrši uticaj u oblasti žena, mira i bezbednosti, kao i bilo koje relevantno prethodno iskustvo. Prijave se šalju mejlom na: fellowship.gnwp@gmail.com.