Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

STIPENDIJSKI PROGRAM HJUBERT HAMFRI 2022/23

Naziv donatora

Američka ambasada u Beogradu

Rok za prijavu na konkurs

15.08.2021

Ko može da aplicira?

  • Pojedinci

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

nije naznačeno

Vrsta finansijske podrške

Stipendije

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
  • Ekonomska i razvojna politika/planiranje
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Poljoprivreda i ruralni razvoj
  • Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
  • Ruralni razvoj
Ostalo
  • Prevencija trgovine ljudima

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Državljanstvo Srbije i podobnost za dobijanje američke vize. Osnovna univerzitetska diploma. Najmanje pet godina profesionalnog iskustva na odgovarajućim poslovima sa punim radnim vremenom do avgusta 2022. godine na poziciji srednjeg menadžmenta. Ograničeno ili nikakvo prethodno iskustvo u Sjedinjenim Državama. Pokazane liderske osobine. Evidencija o javnoj službi u zajednici. Poznavanje pismenog i govornog engleskog jezika. Kandidati treba da imaju ocenu testa iz engleskog kao stranog jezika (TOEFL) od 525 (na papiru) ili 71 (na Internetu). Ako ste ranije polagali TOEFL ispit, rezultati važe dve godine. TOEFL ispit nije uslov u vreme prijave. Kandidati koji polože intervju dobiće uputstva kako da se prijave za TOEFL ispit. Pored demonstriranja potrebnog iskustva, veština i posvećenosti javnoj službi, kandidati će kroz postupak prijavljivanja morati da objasne i kako bi mogli da iskoriste jedinstvene mogućnosti koje se nude ovim programom. Ključna pitanja na koja treba odgovoriti su: Zašto vam je tačno potrebno ovo iskustvo u ovom trenutku karijere? Kako će Srbija imati koristi od vašeg učešća u ovom programu?

Kako se aplicira?

Onlajn registracijom i prijavljivanjem na: https://apply.iie.org/huberthhumphrey Potrebno je prikupiti sledeće dokumente: Kopiju pasoša (stranica sa bio podacima); Dokaz o zaposlenju u Srbiji (pismo poslodavca kojim se potvrđuje zaposlenje i overen prevod ako je pismo na srpskom jeziku); Kopija univerzitetske diplome; Overeni univerzitetski izvodii, uključujući spiskove predmeta i ocene; Biografiju; TOEFL rezultate (ako su dostupni). Ovi dodatni dokumenti moraju se poslati poštom na adresu: U.S. Embassy Belgrade Public Affairs Section Hubert H. Humphrey Fellowship Program Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića 92 11000 Beograd