Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Švajcarska fondacija za solidarnost u turizmu

Naziv donatora

Švajcarska fondacija za solidarnost u turizmu (SST)

Rok za prijavu na konkurs

20.05.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Drugo

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 5.000 do 25.000 CHF

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Ostalo
  • Održivi razvoj

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

SST fondacija pomaže da se poboljšaju ekonomski uslovi stanovništva u turističkim destinacijama i zaštiti životna sredina. Takođe pomaže u promovisanju inicijativa i novih ideja za uravnoteženu kulturnu razmenu između turista i lokalnog stanovništva.

Kako se aplicira?

Prijave za grantove moraju jasno pokazivati kako projekat doprinosi postizanju ciljeva Fondacije. Potrebno je na kratak i koncizan način popuniti dostavljeni obrazac. Kompletna prijava se sastoji od obrasca i traženih priloga. Prijave su prihvatljive na engleskom i nemačkom jeziku. Prijave se mogu slati na: info@sstfoundation.org. Prijave treba da sadrže sledeće informacije: Informacije o organizaciji, udruženju ili osobi koja podnosi prijavu • Obim aktivnosti/cilj • Unutrašnja struktura/Organizaciona šema • Istorijat organizacije/fondacije • Bilans stanja/Račun dobiti i gubitka/Budžet • Kontakt osoba • Reference