Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Tehnologije i rešenja za usklađenost, očuvanje privatnosti, ekološke i odgovorne operacije sa podacima

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

21.10.2021

do 17 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 60.000 do 1.000.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • IT

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Digitalne tehnologije, metode, arhitekture i procesi za prilagođeno, sigurno, pouzdano, usklađeno, pošteno, transparentno, odgovorno i ekološki održivo prikupljanje, skladištenje, obradu, postavljanje upita, analitiku i isporuku podataka. Tehnologije bi trebale olakšati razmenu i manipulaciju podacima u skladu sa važećim i novim zakonodavstvom za obrađivače podataka i subjekte podataka/nosioce prava i druge zainteresovane strane. Tehnologije i rešenja treba da omoguće sigurno rukovanje podacima, njihovo deljenje i ponovnu upotrebu u kontekstu zajedničkog evropskog prostora podataka u različitim situacijama i oblastima primene. Opseg takođe uključuje kombinaciju tehnoloških i društvenih inovacija, tehnologija i rešenja koja omogućavaju ekološki održive operacije sa podacima (npr. optimizacija/minimiziranje/decentralizacija obrade, prenos i skladištenje podataka i izbegavanje nepotrebnih manipulacija podacima, korišćenjem senzora za prikupljanje energije/ uređaji itd.), kao i tehnologije i rešenja za obezbeđivanje poštenog i etički ispravnog prikupljanja, obrade i manipulacije podacima, u skladu sa principima odgovorne/pouzdane veštačke inteligencije. Očekuje se da će rezultati predloga doprineti sledećim očekivanim ishodima: poboljšati efikasnost i upotrebu pouzdanih digitalnih tehnologija kako bi se ispunili zahtevi građana, kompanija i uprava/javnih organizacija o privatnosti i poslovnoj i administrativnoj poverljivosti, kao i odgovorne, poštene i ekološki prihvatljive (npr. u smislu energetskog/ugljeničnog/materijalnog otiska) operacije sa podacima u prostorima podataka, tokom čitavog životnog ciklusa podataka.

Kako se aplicira?

Prijave se moraju predati elektronski putem elektronskog portala za finansiranje i tendere. Prijave se podnose korišćenjem obrazaca koji se nalaze u elektronskoj prijavi. Struktura i prezentacija moraju odgovarati uputstvima datim u obrascima. Prijave moraju biti kompletne i sadržati sve delove i obavezne priloge i prateću dokumentaciju. Prijavni obrazac je strukturiran u dva dela. Deo A sadrži strukturirane administrativne obrasce sa podacima o učesnicima, registraciji i kontakt osobi. Deo B (narativni deo) sadrži tehnički opis projekta sa planiranim aktivnostma, troškovmai itd. (moraju se učitati u PDF-u). Deo A se generiše prilikom unosa podataka u sistem za predaju, Deo B mora biti pripremljen unapred. Deo B takođe sadrži anekse i prateću dokumentaciju ako to zahtevaju uslovi poziva (detaljna tabela budžeta, izjave državnih vlasti, biografije, godišnji izveštaji o aktivnostima, itd.).