Treći krug grantova kompanije Filip Moris za podršku projektima posvećenim smanjenju ili sprečavanju ilegalne trgovine

Naziv donatora

Filip Moris PMI IMPACT

Rok za prijavu na konkurs

15.02.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 750.000,00 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala, Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

U istraživačkoj fazi projekta kontaktirati projektnu kancelariju na: impact@pmi.com, navesti ime organizacije, navesti zvanične kontakt podatke i poslati konceptualnu belešku predloženog projekta, Za konceptualnu belešku preuzeti obrazac za pripremu koncepta projektnog predloga. Projektna kancelarija će obavestiti relevantnu organizaciju o rezultatu faze istraživanja koristeći pružene kontakt informacije. Nakon prve faze, ukoliko je predlog projekta odobren pristupa se drugoj fazi. Pozvanoj organizaciji će biti naloženo da se prijavi na mrežnu platformu i u aplikaciji preuzme, sačuva informacije i otpremi datoteke. Finalizacija prijave odvija se onlajn.