Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Treći krug grantova kompanije Filip Moris za podršku projektima posvećenim smanjenju ili sprečavanju ilegalne trgovine

Naziv donatora

Filip Moris PMI IMPACT

Rok za prijavu na konkurs

15.02.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 750.000,00 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Borba protiv droge i kriminala, Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

U istraživačkoj fazi projekta kontaktirati projektnu kancelariju na: impact@pmi.com, navesti ime organizacije, navesti zvanične kontakt podatke i poslati konceptualnu belešku predloženog projekta, Za konceptualnu belešku preuzeti obrazac za pripremu koncepta projektnog predloga. Projektna kancelarija će obavestiti relevantnu organizaciju o rezultatu faze istraživanja koristeći pružene kontakt informacije. Nakon prve faze, ukoliko je predlog projekta odobren pristupa se drugoj fazi. Pozvanoj organizaciji će biti naloženo da se prijavi na mrežnu platformu i u aplikaciji preuzme, sačuva informacije i otpremi datoteke. Finalizacija prijave odvija se onlajn.