Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Treći poziv za dostavljanje predloga projekata u okviru IPA Programa prekogranične saradnje Srbija-Bosna i Hercegovina 2014-2020

Naziv donatora

Evropska komisija

Rok za prijavu na konkurs

07.06.2022

do 15 h

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

više od milion dolara

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Turizam
Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Rad i zapošljavanje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Evropska komisija poziva na dostavljanje predloga prekograničnog programa Srbije i Bosne i Hercegovine 2014-2020 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći. Prioritet I: Promovisanje zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne prekogranične inkluzije Prioritet 2: Zaštita životne sredine, promovisanje prilagođavanja i ublažavanja klimatskih promena, prevencija i upravljanje rizicima Prioritet 3: Podsticanje turizma i kulturnog i prirodnog nasleđa. Da bi se kvalifikovao za grant, vodeći aplikant mora: biti pravno lice, biti neprofitna organizacija efektivno osnovana u Republici Srbiji ili Bosni i Hercegovini i biti direktno odgovorna za pripremu i upravljanje akcijom sa ko-podnosiocem(-ima) i povezanim(-ima) entitetom(ima). Glavni aplikant mora delovati sa najmanje jednim ko-aplikantom. Ako je vodeći aplikant osnovan u Republici Srbiji, najmanje jedan koaplikant mora biti osnovan u Bosni i Hercegovini, i obrnuto. Najmanje dva pravna lica u partnerstvu, jedno po zemlji učesnici, koja je vodeći podnosilac ili ko-aplikant, moraju biti efektivno osnovana ili imati kancelariju u programskoj oblasti. Broj partnera i sastav partnerstva treba da budu koherentni sa predviđenim ciljevima i aktivnostima akcije. U pravim prekograničnim operacijama, podnosilac i koaplikant(i) će sarađivati u razvoju i sprovođenju aktivnosti. Pored toga, oni će sarađivati ili u popunjavanju osoblja ili u finansiranju operacije ili oboje. Glavni podnosilac prijave i koaplikant(i) moraju predstavljati različita pravna lica. Koaplikanti učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju akcije, a troškovi koje imaju su prihvatljivi na isti način kao i oni koje ima glavni aplikant. Koaplikanti moraju da zadovolje kriterijume podobnosti koji se primenjuju na samog glavnog podnosioca prijave.

Kako se aplicira?

Popunjen formular sa pratećom dokumentacijom šalje se poštom kako je navedeno u Uputstvu za podnosioce predloga.