UN Democracy Fund poziva organizacije civilnog društva da se prijave za finansiranje projekata

Naziv donatora

UN Democracy Fund

Rok za prijavu na konkurs

01.12.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 300.000 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Pravosuđe i pravna država
  • Ljudska prava
Mediji
  • Mediji
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Izborni proces

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Projektni predlozi se mogu podneti online na engleskom ili francuskom, dva radna jezika UN-a, između 1. novembra 2020. i 1. decembra 2020.