Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNDP: Javni poziv u okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu ReLOaD2

Naziv donatora

Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)

Rok za prijavu na konkurs

21.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 149.000$

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • demokratija i dobro upravljanje

Geografska pokrivenost

  • Gradske opštine

Predviđeni period trajanja podrške

18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Cilj projekta je da ojača demokratiju i proces EU integracija na zapadnom Balkanu osnaživanjem civilnog društva i podsticanjem mladih da aktivno učestvuju u procesu donošenja odluka, kao i da unapredi pravni i finansijski okvir, kako bi podstakao razvoj civilnog društva. Specifični ciljevi su: Realizovati stručnu obuku za digitalne veštine za najmanje 35 korisnika, mladih ženskog i muškog pola, do 30 godina starosti, koji imaju prebivalište na teritoriji jedne od sedam partnerskih lokalnih samouprava ReLOaD2 projekta (Babušnica, Vladičin Han, Vrnjačka Banja, Kruševac, Novi Sad, Subotica i Topola). Realizovati obuku za „meke veštine“ (lične veštine koje oslikavaju sposobnost snalaženja u poslovnom i životnom okruženju) za podršku zapošljivosti mladih, za najmanje 10 korisnika u svakoj od sedam partnerskih lokalnih samouprava projekta ReLOaD2 (Babušnica, Vladičin Han, Vrnjačka Banja, Kruševac, Novi Sad, Subotica i Topola ). Fokus projekta: Jačanje partnerstava između lokalnih samouprava i civilnog društva širenjem uspešnog modela transparentnog finansiranja OCD (LOD metodologija) iz budžeta lokalnih samouprava, usmerenog ka većem građanskom učešću i učešću mladih u procesima donošenja odluka i unapređenju pružanja usluga u lokalnim zajednicama. Podsticanje lokalnih samouprava da koriste javno finansiranje OCD na transparentan i razvojno orijentisan način, prepoznajući lokalne potrebe i prihvatajući projektno zasnovan pristup. Promovisanje angažovanja mladih i pružanje podrške sprovođenju omladinskih inicijativa, kao i rad na poboljšanju ekonomske perspektive mladih u partnerskim lokalnim samoupravama. Dodeljenim grantom po ovom javnom pozivu mogu se finansirati administrativni troškovi, troškovi prevoza osoblja, nabavka opreme i troškovi osoblja u maksimalnom iznosu od 30% traženog iznosa. Ostatak od najmanje 70% finansijskih sredstava trebalo bi da bude namenjen programskim aktivnostima projekta.

Kako se aplicira?

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv može se preuzeti putem linka „Nabavke“/„Procurement“na internet stranici UNDP-a (www.rs.undp.org), kao i slanjem zahteva sa nazivom zainteresovanog udruženja na imejl: reload.rs@undp.org. Pitanja u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se postavljati do dana 18. jula 2022. godine, odnosnodo četvrtog dana pred istek Javnog poziva, slanjem imejla na adresu: reload.rs@undp.org.Odgovori na pitanja biće poslati imejlom u roku od tri radna dana od prijema i biće javno objavljeni na internet stranici UNDP-a.