Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNHCR: Otvoren poziv Inovacionog fonda za projekte predvođene izbeglicama

Naziv donatora

UNHCR

Rok za prijavu na konkurs

17.07.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 50.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Izbeglice i tražioci azila

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) objavljuje otvoreni poziv za Inovacioni fond predvođen izbeglicama koji preoblikuje učešće u pružanju humanitarnog rada tako što izbeglice stavlja u centar odluka koje utiču na njihove živote i obezbeđuje da oni vode identifikaciju potreba i osmišljavanje inovativnih rešenja. Fond pruža holistički mehanizam podrške kombinujući finansijska sredstva, mentorstvo i drugu ekspertizu direktno organizacijama koje vode ljudi koji su doživjeli prisilno raseljavanje. Ovo će im omogućiti da osmisle nove intervencije koje će imati trajan pozitivan uticaj na njihove zajednice. Fond podržava inovacije svih organizacija koje predvode osobe koje doživljavaju prisilno raseljenje, uključujući izbeglice, tražioce azila, interno raseljena lica, povratnike i osobe bez državljanstva. Od kandidata će se tražiti da se prijave kao tim, obično kao deo postojeće organizacije. Fond prihvata prijave registrovanih i neregistrovanih organizacija. Služba za inovacije sprovodi dvostepeni proces selekcije za pregled aplikacija. Samo timovi koji uđu u uži izbor biće pozvani da podnesu punu prijavu.

Kako se aplicira?

U prvoj fazi organizacije su pozvane da podnesu svoje Izraze interesovanja tako što će dati kratak pregled svojih zamisli ili rešenja , kao I izazova sa kojima se tim suočava. Služba za inovacije će pregledati ove prijave,a timovi koji uđu u uži izbor biće obavešteni i imaće tri nedelje da podnesu potpunu prijavu. Puna prijava se podnosi onlajn na: https://enketo.unhcr.org/x/ue8IL1DS#_ga=2.168913377.1705496840.1656057045-1900756207.1653301225