Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

UNODC: POZIV ZA PODNOŠENJE PREDLOGA PROJEKATA

Naziv donatora

Dobrovoljni poverenički fond UN-a za pomoć žrtvama trgovine ljudima

Rok za prijavu na konkurs

09.07.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 20.000 do 60.000 $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 14 meseci

Posebni zahtevi donatora

Da bi ispunili uslove za grant, kandidati moraju biti neprofitna organizacija (OCD, uključujući NVO, OCD) registrovana prema odgovarajućim zakonima države u kojoj je registrovana i u zemlji u kojoj će sprovoditi predloženi projekat; biti registrovani do 9. jula 2019; biti direktno odgovorni za pripremu i upravljanje projektom, tj. da ne deluju kao posrednici; demonstrirati prethodno iskustvo od najmanje dve (2) godine sprovođenja aktivnosti u oblasti direktne pomoći žrtvama trgovine ljudima u skladu sa Protokolom o sprečavanju, suzbijanju i kažnjavanju trgovine ljudima, posebno nad ženama i decom, koji dopunjuje Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv transnacionalnog organizovanog kriminala; imati bankovni račun na ime organizacije; preduzeti sve odgovarajuće mere za sprečavanje seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja Prednost će imati projekti koji targetiraju sledeće oblike eksploatacije: seksualno iskorišćavanje prisilni rad uklanjanje organa prisilno prosjačenje prinudnu krivičnu aktivnost prinudni brak proizvodnju pornografskog materijala regrutovanje dece u oružane grupe Indikativne aktivnosti kojima će se dati prioritet uključuju: medicinsku pomoć materijalnu pomoć u vidu hrane, odeće itd. skloništa pravno savetovanje i zastupanje u cilju osiguranja pravnog statusa i / ili pravnih lekova psihosocijalnu pomoć obrazovanje i / ili stručno osposobljavanje pomoć u spajanju porodice i / ili repatrijaciji uz puni pristanak žrtve Takođe će se razmotriti kampanje zagovaranja čiji je cilj sprečavanje kriminalizacije i stigmatizacije.

Kako se aplicira?

Sve prijave moraju biti na engleskom ili francuskom jeziku. Moraju se dostaviti sledeći dokumenti: 1. Obrazac prijave za predlog projekta 2. Budžet projekta 3. Kopija originalnog sertifikata o registraciji (i preregistracija, ako je primenljivo) kao dokaz za pravnu sposobnost organizacije i registracija do 9. jula 2019. 4. Revidirani finansijski izveštaji organizacije za prošlu fiskalnu godinu. U nedostatku revidiranih izveštaja, prihvatiće se i drugi zvanični finansijski dokumenti, potpisani od ovlašćenog predstavnika koji prikazuju godišnje prihode i rashode 5. Predlozi koji uključuju partnerske doprinose moraju da sadrže dokaze o sigurnom finansiranju 6. Izjava Prijave se moraju poslati e-poštom na: unodc-victimsfund(at)un.org pod nazivom Prijava za UNVTF Program malih grantova. Sve dokumente za prijavu u potrebno je poslati u jednom imejlu.