Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

USAID poziv za evaluacionog partnera za sprovođenje Youth Excel srednjoročne evaluacije

Naziv donatora

United States - Agency for International Development (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

22.08.2022

do 23:59 GMT

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do $250,000

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Mladi

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija
  • Organizacije civilnog društva
  • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci, od oktobra 2022. do marta 2023.

Posebni zahtevi donatora

Lokalne ili lokalno uspostavljene organizacije sa sedištem u zemljama koje primaju pomoć USAID-a koje ispunjavaju kriterijume podobnosti i dele ciljeve Youth Excel-a. Kandidati treba da imaju kapacitet i iskustvo u kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima, uključujući participativne pristupe vođene mladima, i iskustvo u radu na tehničkim oblastima Youth Excel-a, intervencijama i ciljanim geografskim regionima. Organizacije koje vode i služe mladima, uključujući one iz marginalizovanih grupa koje mogu uključivati uzrast, pol, invaliditet, etničku pripadnost i druge identitete, podstiču se da se prijave. Nevladine ili privatne organizacije. Uslove za dobijanje sredstava USAID-a ispunjavaju: Organizacije koje mogu da dobiju jedinstveni ID entiteta i mogu da potpišu ADS 303mav sertifikate, uveravanja, izjave i druge izjave primaoca.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem online formulara