USAID poziv za evaluacionog partnera za sprovođenje Youth Excel srednjoročne evaluacije

Naziv donatora

United States - Agency for International Development (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

22.08.2022

do 23:59 GMT

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do $250,000

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • Mladi

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija
  • Organizacije civilnog društva
  • Opšta zajednica – građani

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

6 meseci, od oktobra 2022. do marta 2023.

Posebni zahtevi donatora

Lokalne ili lokalno uspostavljene organizacije sa sedištem u zemljama koje primaju pomoć USAID-a koje ispunjavaju kriterijume podobnosti i dele ciljeve Youth Excel-a. Kandidati treba da imaju kapacitet i iskustvo u kvantitativnim i kvalitativnim istraživanjima, uključujući participativne pristupe vođene mladima, i iskustvo u radu na tehničkim oblastima Youth Excel-a, intervencijama i ciljanim geografskim regionima. Organizacije koje vode i služe mladima, uključujući one iz marginalizovanih grupa koje mogu uključivati uzrast, pol, invaliditet, etničku pripadnost i druge identitete, podstiču se da se prijave. Nevladine ili privatne organizacije. Uslove za dobijanje sredstava USAID-a ispunjavaju: Organizacije koje mogu da dobiju jedinstveni ID entiteta i mogu da potpišu ADS 303mav sertifikate, uveravanja, izjave i druge izjave primaoca.

Kako se aplicira?

Popunjavanjem online formulara