konkurs
istekao

USAID: Pravda, prava i bezbednost – brzi odgovor

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

13.05.2022

do 15 h

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 200.000 do 400.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do 5 godina

Posebni zahtevi donatora

USAID pruža podršku za brzo reagovanje u vremenski ograničenim, hitnim ili nepredviđenim situacijama koje se odnose na pravosuđe, ljudska prava i bezbednost širom sveta.

Kako se konkuriše

Prijave s podnose u dva odvojena dela. A - tehnička prijava i B - budžet. Prijave se podnose mejlom na: jrs-rr@usaid.gov