USAID ZA JAČANJE HUMANITARNIH KAPACITETA I SISTEMA

Naziv donatora

Agencija SAD za međunarodni razvoj (USAID)

Rok za prijavu na konkurs

02.06.2021

do 11 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 3 miliona dolara

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Humanitarna pomoć

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Aktivnosti su grupisane prema ciljevima. Za prvi krug prijava, BHA će razmotriti prijave usmerene samo na jedan cilj. Ako podnosilac zahteva želi da podnese prijavu za više ciljeva, podnosilac zahteva mora da podnese odvojene prijave za svaki cilj. Ciljevi su: 1. Humanitarna koordinacija, unapređenje politike i jačanje međunarodnih humanitarnih sistema 2. Globalni kapacitet i razvoj liderstva 3. Humanitarne inovacije

Kako se konkuriše

Prijave za početni krug prijava moraju se podneti putem e-pošte na BHA.GlobalAPS.HCSS@usaid.gov Imajte na umu da e-adrese koje uključuju sve priloge ne smeju premašivati 10 megabajta (MB). Molimo vas da koristite više e-adresa ili zip datoteka ako je potrebno.