Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Zajednici Zajedno

Naziv donatora

NIS

Rok za prijavu na konkurs

20.03.2020

do 16 časova

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • obrazovanje – digitalizacija nastavnog procesa i unapređenje bezbednosno-informacionih sistema u obrazovnim ustanovama

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkursom će biti podržana nabavka: digitalnih paketa koji obuhvataju interaktivnu tablu, projektor, laptop i stalak za laptop i projektor; pojedinačnih komponenti digitalnih paketa; tableta i računara namenjenih učenicima; opreme za informatičke kabinete; sistem za video nadzor radi povećanja bezbednosti učenika i nastavnika; pojedinačne komponente sistema za video nadzor; i unutrašnje sređivanje učionica u kojima će digitalna oprema za nastavu biti instalirana: molerski radovi; zamena instalacija; unutrašnje saniranje vlage, prokišnjavanja i slično; zamena vrata, prozora; nabavka klupa, stolica, katedri, ormarića i slično.

Potrebna dokumentacija

ZZ-prijavna-dokumentacija.zip

Kako se aplicira?

Prijava za program Zajednici zajedno podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije: – popunjen prijavni formular – popunjen obrazac budžeta – izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove) – profakture za nabavku opreme – predmer i predračun za unutrašnje radove – foto dokumentacija trenutnog stanja učionice čije se renoviranje i opremanje planira projektom – foto dokumentacija postojeće opreme ukoliko se traži nabavka, odnosno zamena dotrajale. Profakture za opremu moraju da budu izdate od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe koja je predmet projekta. Predmer i predračun unutrašnjih radova na sređivanju učionica mora da bude izdat od licenciranog izvođača radova ili projektanta.