Zajednici Zajedno

Naziv donatora

NIS

Rok za prijavu na konkurs

20.03.2020

do 16 časova

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • obrazovanje – digitalizacija nastavnog procesa i unapređenje bezbednosno-informacionih sistema u obrazovnim ustanovama

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Konkursom će biti podržana nabavka: digitalnih paketa koji obuhvataju interaktivnu tablu, projektor, laptop i stalak za laptop i projektor; pojedinačnih komponenti digitalnih paketa; tableta i računara namenjenih učenicima; opreme za informatičke kabinete; sistem za video nadzor radi povećanja bezbednosti učenika i nastavnika; pojedinačne komponente sistema za video nadzor; i unutrašnje sređivanje učionica u kojima će digitalna oprema za nastavu biti instalirana: molerski radovi; zamena instalacija; unutrašnje saniranje vlage, prokišnjavanja i slično; zamena vrata, prozora; nabavka klupa, stolica, katedri, ormarića i slično.

Potrebna dokumentacija

ZZ-prijavna-dokumentacija.zip

Kako se aplicira?

Prijava za program Zajednici zajedno podrazumeva dostavljanje sledeće obavezne dokumentacije: – popunjen prijavni formular – popunjen obrazac budžeta – izjava o prihvatanju obaveze podnosioca prijave – popunjeno ovlašćenje za koordinatora projekta (kada koordinator nije i odgovorno/ ovlašćeno lice ustanove) – profakture za nabavku opreme – predmer i predračun za unutrašnje radove – foto dokumentacija trenutnog stanja učionice čije se renoviranje i opremanje planira projektom – foto dokumentacija postojeće opreme ukoliko se traži nabavka, odnosno zamena dotrajale. Profakture za opremu moraju da budu izdate od ovlašćenog dobavljača/distributera, odnosno od dobavljača registrovanog za prodaju robe koja je predmet projekta. Predmer i predračun unutrašnjih radova na sređivanju učionica mora da bude izdat od licenciranog izvođača radova ili projektanta.