Zajednički rad na finansiranju novih lekova protiv raka

Naziv donatora

Svetsko istraživanje raka

Rok za prijavu na konkurs

31.03.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 275.000 £

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 12 do 36 meseci

Posebni zahtevi donatora

Glavni istraživač u aplikaciji mora biti odgovarajuće kvalifikovan istraživač ( sa minimalno doktoratom praćenim trogodišnjim istraživačkim iskustvom, ili ekvivalentnom kvalifikacijom ili istraživačkim iskustvom).

Kako se aplicira?

Registracijom i popunjavanjem formulara za prijavu.