Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

ZELENE IDEJE

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

20.03.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000,00 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Konkursna dokumentacija sadrži: a) Uputstvo za prijavljivanje; b) Obrasce koje treba popuniti da biste se prijavili na konkurs: ● Prijavni formular A; ● Budžet A. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa veb-stranice: https://tragfondacija.org/zelene-ideje/ strana 2 od 5. Da biste konkurisali za učešće u programu potrebno je da: ● popunite Prijavni formular A i Budžet A ● popunjene formulare pošaljete kao prilog isključivo elektronskom poštom, na adresu zeleneideje@tragfondacija.org; ● naslovite elektronsko pismo (subject) u kom šaljete Prijavni formular A i Budžet A — Prijava na Forum za zelene ideje_(naziv podnosioca) ● pošaljete elektronsko pismo najkasnije do 20. 03. 2020. godine do 23:59.