ZELENE IDEJE

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

20.03.2020

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000,00 USD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Konkursna dokumentacija sadrži: a) Uputstvo za prijavljivanje; b) Obrasce koje treba popuniti da biste se prijavili na konkurs: ● Prijavni formular A; ● Budžet A. Konkursnu dokumentaciju možete preuzeti sa veb-stranice: https://tragfondacija.org/zelene-ideje/ strana 2 od 5. Da biste konkurisali za učešće u programu potrebno je da: ● popunite Prijavni formular A i Budžet A ● popunjene formulare pošaljete kao prilog isključivo elektronskom poštom, na adresu zeleneideje@tragfondacija.org; ● naslovite elektronsko pismo (subject) u kom šaljete Prijavni formular A i Budžet A — Prijava na Forum za zelene ideje_(naziv podnosioca) ● pošaljete elektronsko pismo najkasnije do 20. 03. 2020. godine do 23:59.