Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grant za Aktivne zajednice Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

28.09.2017

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 350.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Kultura
 • Kultura
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam

Podržane ciljne grupe

 • Deca i mladi – opšta populacija
 • LGBT zajednica
 • Lokalne organizacije
 • Nacionalne manjine
 • Opšta zajednica – građani
 • Žene – opšta populacija
 • Volonteri

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Potrebna dokumentacija

smernice.doc

formular-za-prijavu.doc

Kako se aplicira?

Rok za konkurisanje: Konkurs za program Aktivne zajednice otvoren je tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje. Rokovi za podnošenje projekata u 2017. godini su 2. mart, 25. maj i 28. septembar. Procedura dodele donacija Za sve programe Trag ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom procesa selekcije projektni predlozi za program Aktivne zajednice se razmatraju na sledećim nivoima: 1. Kancelarija Traga 2. Lokalni savetnici/ce 3. Odbor za Aktivne zajednice U 1. krugu odlučivanja osoblje Traga pregleda sve prijave i uz konsultacije sa lokalnim savetnicima, selektuje najkvalitetnije projekte koji ulaze u uži krug odlučivanja. Lokalni savetnici/ce Traga u 2. krugu posećuju organizacije/grupe koje su ušle u uži krug odlučivanja, i daju preporuku projektu zasnovanu na predlogu projekta i razgovoru–intervjuu sa predstavnicima/ama grupe. U 3. krugu prijave i preporuke pregleda Tragov Odbor za donacije koji donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će biti podržane.
Predloge projekata možete poslati na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org.