Grant za Aktivne zajednice Trag fondacije

Naziv donatora

Trag fondacija

Rok za prijavu na konkurs

28.09.2017

Ko može da aplicira?

 • Organizacije civilnog društva
 • Neformalne grupe

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 350.000 RSD

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
 • Zaštita životne sredine
Kultura
 • Kultura
Civilno društvo
 • Civilno društvo
Filantropija i volonterizam
 • Filantropija i volonterizam

Podržane ciljne grupe

 • Deca i mladi – opšta populacija
 • LGBT zajednica
 • Lokalne organizacije
 • Nacionalne manjine
 • Opšta zajednica – građani
 • Žene – opšta populacija
 • Volonteri

Geografska pokrivenost

 • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

U odabiru inicijativa koje se finansijski podržavaju prednost se daje akcijama koje na najbolji način koriste lokalne potencijale – bilo da su u pitanju materijalni doprinosi, volonterski rad, znanje, iskustvo ili usluge ljudi iz različitih sektora. Naše iskustvo je pokazalo da uključenje različitih subjekata u zajednici omogučava kreativnija, potpunija i trajnija rešenja problema.

Potrebna dokumentacija

smernice.doc

formular-za-prijavu.doc

Kako se aplicira?

Rok za konkurisanje: Konkurs za program Aktivne zajednice otvoren je tokom cele godine, dok odbor za donacije zaseda tri puta godišnje. Rokovi za podnošenje projekata u 2017. godini su 2. mart, 25. maj i 28. septembar. Procedura dodele donacija Za sve programe Trag ima utvrđena pravila i procedure za dodelu donacija. Tokom procesa selekcije projektni predlozi za program Aktivne zajednice se razmatraju na sledećim nivoima: 1. Kancelarija Traga 2. Lokalni savetnici/ce 3. Odbor za Aktivne zajednice U 1. krugu odlučivanja osoblje Traga pregleda sve prijave i uz konsultacije sa lokalnim savetnicima, selektuje najkvalitetnije projekte koji ulaze u uži krug odlučivanja. Lokalni savetnici/ce Traga u 2. krugu posećuju organizacije/grupe koje su ušle u uži krug odlučivanja, i daju preporuku projektu zasnovanu na predlogu projekta i razgovoru–intervjuu sa predstavnicima/ama grupe. U 3. krugu prijave i preporuke pregleda Tragov Odbor za donacije koji donosi konačnu odluku o tome koje inicijative će biti podržane.
Predloge projekata možete poslati na e-mail adresu prijave@tragfondacija.org.