Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Grantovi za globalnu promociju zdravlja

Naziv donatora

Madiro

Rok za prijavu na konkurs

10.11.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 25.000 do 100.000 CAD $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

dve godine

Posebni zahtevi donatora

Da bi imale pravo na finansiranje, organizacije moraju da ispunjavati sledeće kriterijume: Njihov glavni mandat mora biti promovisanje zdravlja, posebno u zajednicama sa malim resursima, marginalizovanim zajednicama ili kod stanovništva koje se suočava sa nejednakostima u zdravlju. Moraju postojati i raditi najmanje godinu dana, pre ove mogućnosti finansiranja. Moraju imati najmanje dva (2) člana osoblja sa punim radnim vremenom, bilo da su zaposleni i/ili volonteri, koji će biti uključeni u sprovođenje projekta. Projekti se mogu fokusirati na bilo koje zdravstveno stanje i bilo koju vrstu zdravstvene intervencije. Uspešni projekti treba da pokažu direktan pozitivan uticaj na zdravlje korisnika organizacije. Plate, naknade podizvođača, putni troškovi, roba i zalihe, troškovi opreme, administrativni troškovi su prihvatljivi sve dok su direktno vezani za projekat. Kandidati moraju započeti svoje projekte najkasnije do 1. januara 2022. godine i završiti svoj projekat najkasnije do 31. decembra 2023. godine

Potrebna dokumentacija

Madiro.orgRequestforProposal.pdf

Kako se aplicira?

Prijave se šalju elektronski na: hello@madiro.org u PDF formatu.