Grantovi za globalnu promociju zdravlja

Naziv donatora

Madiro

Rok za prijavu na konkurs

10.11.2021

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Mala i srednja preduzeća
  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 25.000 do 100.000 CAD $

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Zdravstvo
Ostalo
  • Zdravlje

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

dve godine

Posebni zahtevi donatora

Da bi imale pravo na finansiranje, organizacije moraju da ispunjavati sledeće kriterijume: Njihov glavni mandat mora biti promovisanje zdravlja, posebno u zajednicama sa malim resursima, marginalizovanim zajednicama ili kod stanovništva koje se suočava sa nejednakostima u zdravlju. Moraju postojati i raditi najmanje godinu dana, pre ove mogućnosti finansiranja. Moraju imati najmanje dva (2) člana osoblja sa punim radnim vremenom, bilo da su zaposleni i/ili volonteri, koji će biti uključeni u sprovođenje projekta. Projekti se mogu fokusirati na bilo koje zdravstveno stanje i bilo koju vrstu zdravstvene intervencije. Uspešni projekti treba da pokažu direktan pozitivan uticaj na zdravlje korisnika organizacije. Plate, naknade podizvođača, putni troškovi, roba i zalihe, troškovi opreme, administrativni troškovi su prihvatljivi sve dok su direktno vezani za projekat. Kandidati moraju započeti svoje projekte najkasnije do 1. januara 2022. godine i završiti svoj projekat najkasnije do 31. decembra 2023. godine

Potrebna dokumentacija

Madiro.orgRequestforProposal.pdf

Kako se aplicira?

Prijave se šalju elektronski na: hello@madiro.org u PDF formatu.