konkurs
istekao

Grantovi za inovativne partnerske inicijative između organizacija građanskog društva i jedinica lokalne samouprave

Naziv donatora

ACT

Rok za prijavu na konkurs

12.02.2021

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 1.400.000,00 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Reforma javne uprave (uključujući izgradnju institucija i pravne tekovine,upravljanje javnim finansijama, decentralizaciju vlasti, statistiku, e-upravu)
  • Javna Uprava
Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • COVID-19 response

Geografska oblast podrške

  • Centralna Srbija
  • Istočna Srbija
  • Jugo-zapadna Srbija
  • Južna Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Geografska pokrivenost pozivom: Šumadija i Zapadna Srbija, Južna i Istočna Srbija (osim Beograda i Vojvodine)

Kako se konkuriše

Detaljne informacije u vezi sa prijavom, mogu se pronaći u Smernicama za podnošenje predloga projekata za inovativne partnerske inicijative između OGD i JLS, koje se nalaze u priloženom paketu dokumenata.