konkurs
istekao

Javni poziv za Program Serbia Ventures

Naziv donatora

Fond za inovacionu delatnost

Rok za prijavu na konkurs

15.06.2022

do 15 h

Ko može da konkuriše?

  • Privredna društva
  • Preduzetnici

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

5.000.000 RSD

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Industrija, uključujući MSP
  • Privatizacija, biznis i druge usluge
  • Urbani razvoj i menadžment
  • Nauka i istraživanje

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Cilj programa je da motiviše kvalifikovane pojedince i institucije velikih neto vredosti koji imaju kapacitet da se bave finansiranjem preduzetničkim kapitalom, da strukturiraju svoje poslovanje u konvencionalne fondove preduzetničkog kapitala osnovane u Srbiji i započnu intenzivnije ulaganje u visoko rizične i visokovrednosne startape putem kapitala i instrumenata sličnih kapitalu u Srbiji (i šire). Kroz ovaj javni poziv, Fond za inovacionu delatnost očekuje Prijave od postojećih kompanija koje se bave upravljanjem fondovima, kao i timova čija je ambicija uspostavljanje i rukovođenje fondom preduzetničkog kapitala u Srbiji. Nakon nezavisne i vrednosno zasnovane evaluacije svih podobnih Prijava, Fond će investirati u najbolje predloge (tj. u najperspektivniji fond preduzetničkog kapitala registrovan u Srbiji) u ulozi ograničenog partnera. Maksimalni iznos finansiranja koji Fond može investirati u svaki pojedinačni fond preduzetničkog kapitala je 5.000.000 evra, uz ograničenje da Fondova investicija ne može premašiti 50% ukupnog iznosa sredstava, koje će fond preduzetničkog kapitala na kraju prikupi. Trajanje investicije nije unapred definisano jer je investicioni ciklus fondova preduzetničkog kapitala po definiciji višegodišnji. Fondovi preduzetničkog kapitala koji se prijavljuju za ovaj program treba da planiraju desetogodišnji period poslovanja, koji uključuje petogodišnji period ulaganja i petogodišnji period izlaska iz investicije, pri čemu su moguća maksimalno dva produženja od po godinu dana. Podobni podnosioci prijave: • su pravna lica registrovana u APR-u (DOO ili akcionarsko društvo) • u većinskom privatnom vlasništvu • u kojima je učešće menadžera fonda najmanje 1% prikupljenog kapitala i • koji dostave Prijavu prema priručniku programa (odeljak „Sadržaj Prijave i instrukcije za podnošenje Prijave“). Prijava mora biti na engleskom jeziku.

Projektna dokumentacija

Serbia_Ventures_program_manual_SRB.pdf

Kako se konkuriše

Prijavu izvršiti putem linka: http://www.inovacionifond.rs/lat/prijava