Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Javni poziv za unapređenje socijalnih usluga

Naziv donatora

Program Evropske unije za lokalni razvoj - EU PRO Plus

Rok za prijavu na konkurs

07.03.2022

do 23 h i 59 min

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 10.000 do 30.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Socijalna zaštita
Civilno društvo
  • Civilno društvo

Geografska pokrivenost

  • Istočna Srbija
  • Južna Srbija
  • Zapadna Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

od 10 do 15 meseci

Posebni zahtevi donatora

Pravo učešća na konkursu imaju organizacije civilnog društva (OCD), kao i lokalne samouprave (LSU) u partnerstvu sa predstavnicima civilnog sektora sa teritorije 99 opština i gradova obuhvaćenih Programom u dva regiona: Šumadija i zapadna Srbija i Južna i istočna Srbija. Pozivom su obuhvaćene sledeće oblasti intervencije koje se mogu realizovati kombinovano ili pojedinačno: • Održivost i poboljšanje postojećih i uvođenje inovativnih i/ili integrisanih socijalnih usluga u cilju rešavanja i sprečavanja negativnih uticaja Кovida, posebno onih orijentisanih na ranjive grupe • Rešavanje nedostataka u pružanju usluga socijalne zaštite identifikovanih tokom Кovid krize i/ili proširenje usluga socijalne zaštite u skladu sa povećanim zahtevima nastalim kao posledica krize • Povećanje spremnosti i otpornosti pružalaca socijalnih usluga, prvenstveno javnih institucija, za moguće buduće vanredne situacije i periode kriza. Prijava se sastoji od : 1. Obrasca za podnošenje prijava (Aneks A) 2. Budžeta projekta (Aneks B) 3. Izjave podnosioca prijave (Aneks C) 4. Kontrolne liste za proveru prijavne dokumentacije (Aneks D) 5. Obavezne ptrateće dokumentacije na srpskom jeziku (Aneks F) 6. Ako je primenjivo, Sporazum o partnerstvu Prijava se podnosi na engleskom jeziku.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose isključivo putem onlajn obrasca za prijavu na: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4nt2ZKJyP3Omv4mNAYXkeMzp24F05p2Y0GpZsq2zLqPuz9w/viewform