Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs Peace Nexus Fondacije za zaštitu životne sredine i očuvanje mira

Naziv donatora

Peace Nexus Fondacija

Rok za prijavu na konkurs

21.06.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

45.000 CHF

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine
Ostalo
  • Mir i rešavanje sukoba

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Poziv se odnosi na međunarodne organizacije sa misijom zaštite životne sredine, očuvanja, zaštite biodiverziteta ili klime za podršku operacijama ugrađivanja pristupa osetljivosti na konflikt u njihove organizacione sisteme. Odabrani kandidati će dobiti mali grant u iznosu do 45.000 CHF za pokrivanje eksterne ekspertize i troškova procesa (na primer za sastanke, putovanja i komunikaciju). Podrška može pokriti različite aspekte integracije osetljivosti na konflikt, uključujući, ali ne ograničavajući se na: • Izgradnja veština osoblja i partnera za rešavanje sukoba; • Pilotiranje novih pristupa na nivou programa, posebno u pogledu angažovanja zainteresovanih strana ili načina na koji se sprovodi i koristi analiza sukoba; • Razvijanje mehanizama za usmeravanje i podršku za terenske timove koji se bave konfliktom; • Obezbeđivanje resursa za rad na izgradnji mira u životnoj sredini. Kandidati treba da imaju: • Primarnu misiju koja se odnosi na životnu sredinu, uključujući očuvanje, zaštitu biodiverziteta i efikasno i pravično upravljanje prirodnim resursima i/ili klimatske akcije. • Međunarodni doseg, definisan kao vodeći program u najmanje pet različitih zemalja. Državne kancelarije u okviru međunarodnih organizacija i mreža su dobrodošle da se prijave . • Otisak u kontekstima pogođenim konfliktom, koji se mogu sastojati od situacija otvorenog nasilja, tenzija između podeljenih grupa ili istorije sukoba

Kako se aplicira?

Popunjavanjem prijavnog formulara i onlajn popunjavanjem formulara koji sadrži opšte informacije. potrebno je dodati do 3 dokumenta koji daju detaljniju sliku o aplikantu i sadržaju prijave.