Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

Naziv donatora

Ministarstvo za evropske integracije

Rok za prijavu na konkurs

16.05.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

U zavisnosti od veličine projekta.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Civilno društvo
  • Civilno društvo
Ostalo
  • podsticanje aktivnog učešća mladih u procesu evropskih integracija kroz evropske programe za mlade

Podržane ciljne grupe

  • Deca i mladi – opšta populacija

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Konkursna dokumentacija se dostavlja u jednoj zapečaćenoj koverti,. Sva dokumentacija i CD moraju biti dostavljeni u jednoj koverti ili paketu. Za projektni predlog čija je konkursna dokumentacija poslata u više odvojenih paketa, smatraće se da nije ispunio formalne uslove. Konkursna dokumentacija se šalje poštom ili se predaje lično na pisarnicu Ministarstva za evropske integracije na adresu: Ministarstvo za evropske integracije Sektor za komunikacije i obuku i pripremu srpske verzije pravnih tekovina Evropske unije Nemanjina 34 11000 Beograd