konkurs
istekao

Konkurs za najbolju startup ideju – tehnološka inovacija u službi čoveka

Naziv donatora

Fondacija Novak Đoković

Rok za prijavu na konkurs

10.09.2018

Ko može da konkuriše?

  • Pojedinci

Vrsta podrške

Nagrade

Oblast podrške

Konkurentnost (MSP, istraživanje i razvoj, ICT, turizam, poslovna infrastruktura, industrija i trgovina)
  • Nauka i istraživanje
Ostalo
  • Podsticanja mladih na kreativnost, inovativnost i preduzetništvo u oblasti primene informacionih i drugih tehnologija

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Projektna dokumentacija

Template-za-pitch.pdf

Kako se konkuriše

Konkursna prijava se sastoji iz tri dela: Formulara za prijavu koji se nalazi na internet stranici za prijavu na Konkurs. Formular se popunjava elektronskim putem i obavezno je unošenje svih traženih podataka. Video snimka u kojem učesnik opisuje svoju ideju koju prijavljuje na Konkurs i koji će učitati preko odgovarajuće aplikacije na internet stranici za prijavu na Konkurs. Snimak mora biti u trajanju do 1 (jednog) minuta, maksimalne veličine do 50 MB, u jednom od sledećih formata: .mov, .mkv, .webm ili .mp4. PPT ili PDF prezentacije projektne ideje čiji obrazac se nalazi na internet stranici za prijavu na Konkurs, koji učesnici treba da preuzmu sa stranice, popune tražene podatke prema uputstvima datim u obrascu i popunjenu prezentaciju učitaju preko odgovarajuće aplikacije na internet stranici za prijavu na Konkurs. Prijave na Konkurs podnose se isključivo preko internet stranice www.daretobeoriginal.org.