Konkurs za prijave za program Evropske studentske unije “Zajedno, idemo napred”

Naziv donatora

Evropska studentska unija

Rok za prijavu na konkurs

15.04.2018

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

Do 10.000 EUR.

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Ostalo
  • Izgradnja dobrih odnosa između izbeglica i države domaćina.

Podržane ciljne grupe

  • Migranti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Kako se aplicira?

Popunjavanjem aplikacionog paketa koji se nalazi u projektnoj dokumentaciji i slanjeem na email adresu movingforward@esu-online.org sa naznakom “Application Form_Stage 1: [ime va[e organizacije]