Otvoren konkurs Fonda za divlje životinje

Naziv donatora

Fond za divlje životinje Dierenpark Amersfort

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 1.000 do 10.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijava projekta treaba da uključuje opis projekta, detaljan budžet kao i sažetak o podnosiocu prijave. Projekat treba da doprinosi očuvanju ugrožene vrste, između ostalog kroz zaštitu prirodnog staništa i kroz lokalne programe edukacije. Vrste koje se obrađuju u ovom projektu deo su životinjske kolekcije u zoološkom vrtu Amersfort. Aplikacija treba jasno da odražava uključenost lokalne zajednice. Uključenost nevladinih organizacija i/ili univerziteta u implementaciju projekta treba da bude jasno prikazana u prijavi.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na holandskom ili engleskom jeziku putem onlajn obrasca za prijavu. Kandidati će biti obavešteni o rezultatu putem elektronske pošte.