Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren konkurs Fonda za divlje životinje

Naziv donatora

Fond za divlje životinje Dierenpark Amersfort

Rok za prijavu na konkurs

31.08.2022

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 1.000 do 10.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Prijava projekta treaba da uključuje opis projekta, detaljan budžet kao i sažetak o podnosiocu prijave. Projekat treba da doprinosi očuvanju ugrožene vrste, između ostalog kroz zaštitu prirodnog staništa i kroz lokalne programe edukacije. Vrste koje se obrađuju u ovom projektu deo su životinjske kolekcije u zoološkom vrtu Amersfort. Aplikacija treba jasno da odražava uključenost lokalne zajednice. Uključenost nevladinih organizacija i/ili univerziteta u implementaciju projekta treba da bude jasno prikazana u prijavi.

Kako se aplicira?

Prijave se podnose na holandskom ili engleskom jeziku putem onlajn obrasca za prijavu. Kandidati će biti obavešteni o rezultatu putem elektronske pošte.