Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi urgentni fond za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Otvoren poziv Fonda za saradnju Centralnoevropske inicijative (CEI)

Naziv donatora

Centralnoevropska inicijativa CEI

Rok za prijavu na konkurs

20.01.2023

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Privredna društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 15.000 €

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Međunarodna saradnja
  • Međunarodna saradnja
Ostalo
  • Međunarodni odnosi

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

9 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ukupan indikativni iznos koji je dostupan u okviru ovog poziva iznosi 360.000 evra podeljen na sledeći način: do 180.000 evra (sto osamdeset hiljada evra) za predloge koji imaju za cilj implementaciju CEI plana akcije; do 180.000 evra za predloge koji imaju za cilj ublažavanje posledica trenutne situacije u Ukrajini i podršku ukrajinskom stanovništvu u zemlji i raseljenim licima koja beže iz zemlje. Prihvatljivi aplikanti: javna i privatna lica, NVO/OCD sa sedištem i registrovanim u zemljama članicama CEI, kao i međunarodne organizacije. Pojedinci se ne mogu prijaviti. Maksimalni iznos sufinansiranja CEI iznosi 15.000 evra (maksimalno 75% ukupnih troškova projekta). Aktivnosti mogu biti u obliku konferencija, seminara, radionica i drugih vrsta događaja/sastanaka, aktivnosti izgradnje kapaciteta i obuke, kao i elaboracije studija, istraživanja i anketa. Aktivnosti takođe mogu poslužiti kao početni doprinos za dizajniranje većih međunarodnih projekata, uključujući pripremu aplikacija kao odgovor na pozive EU za podnošenje predloga. Prijave organizovane preko više međusobno povezanih aktivnosti (tj. projekata) su prihvatljive, ali podnosioci zahtevaju podršku CEI samo za jedan definisani deo/događaj programa koji spada u zadati period implementacije 15. mart – 31. decembar 2023. Ukoliko podnosilac prijave ne obrazloži ovo, CEI zadržava pravo da odbije prijavu ili odabere pojedinačni deo i povezane budžetske linije kojima će se eventualno dodeliti doprinos CEI. Aktivnosti se mogu održavati uživo, sa daljine ili u hibridnom modalitetu. Mogu se uzeti u obzir i druge vrste aktivnosti koje ispunjavaju primarne ciljeve.

Kako se aplicira?

Procedura prijave predviđa onlajn podnošenje prijavnog formulara i prateće dokumentacije preko CEI elektronskog sistema za podnošenje. Aplikacioni paket se sastoji od: • Onlajn formulara za prijavu • Aneks 1 – Budžet. • Aneks 2 – Potpis podnosioca zahteva. • Aneks 3 – Zvanični dokaz o registraciji. • Aneks 4 – Prevod zvaničnog dokaza o registraciji na engleski jezik • Aneks 5 – Šema učešća