Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Poziv za podnošenje predloga projekata o promociji obrazovanja za demokratsko građanstvo i obrazovanje o ljudskim pravima

Naziv donatora

Evropska unija

Rok za prijavu na konkurs

15.12.2019

Ko može da aplicira?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava
  • Obrazovne ustanove

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

500 000,00 EUR

Vrsta finansijske podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Pravda
  • Ljudska prava
Unutrašnji poslovi
  • Sprečavanje i rešavanje sukoba, bezbednost
  • Migracije
Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
Ostalo
  • Podsticanje inkluzije i osećaja pripadnosti zajednici za grupe koje se suočavaju sa velikim rizikom od isključenosti

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja podrške

Period primene projekata trebalo bi da počne 2. marta 2020. i ne bi trebalo da traje duže od 1. novembra 2021. godine.

Kako se aplicira?

Popunjenu i potpisanu dokumentaciju poslati u elektronskom obliku (Word i / ili PDF) na sledeću adresu: DISCO.Applications@coe.int sa naznakom Application – 2020-2021 DISCO – Call for Proposals 1. Prijave moraju biti primljene pre 15. decembra 2019. godine. Prijave primljene nakon navedenog datuma neće se razmatrati.