PROGRAM GLOBALNIH GRANTOVA

Naziv donatora

Blumberg filantropi

Rok za prijavu na konkurs

31.05.2021

do 23 h i 59 min

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva
  • Javna uprava

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

od 100.000 do 150.000 $

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Ostalo
  • Humanitarna pomoć, zdravlje, COVID-19

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

18 meseci

Posebni zahtevi donatora

Ovaj program je namenjen ministarstvima zdravlja, statističkim agencijama i drugim relevantnim agencijama na nacionalnom, podnacionalnom ili opštinskom nivou. Takođe će razmotriti prijave nacionalnih nevladinih organizacija (NVO) ako postoji jaka istorija saradnje sa vladom i ako će projekat direktno ojačati sistem javnog zdravlja. Od podnosilaca zahteva će se takođe tražiti da identifikuju fiskalnog agenta u svojoj prijavi. Fiskalni agent je entitet koji deluje u ime podnosioca zahteva za izvršavanje različitih fiskalnih dužnosti kao što su prijem, isplata i usaglašavanje sredstava.

Kako se konkuriše

Pregledajte i preuzmite paket smernica za prijavljivanje koji sadrži preporuke za popunjavanje zahteva za grant. Podnosioci prijava podnose obrazac projektne ideje za početni pregled. Ako ideja ispunjava ciljeve i misiju programa kandidati će biti pozvani da pripreme celovit predlog popunjvanjem preuzetih obazaca. Odobrenim projektnim idejama dodaje se plan za sprovođenje projekta, vremenski okvir i detaljan budžet. Kada završe, podnosioci prijava otpremaju svoj dokument u poslednjem odeljku prijave. Link za pristup platformi za registraciju, prijavu i predavanje obrasca za ideju projekta: https://d4hglobalgrants.smapply.org/