konkurs
istekao

Program grantova Evropske asocijacije za zaštitu prirode – EOCA

Naziv donatora

Evropska asocijacija za zaštitu prirode (EOCA)

Rok za prijavu na konkurs

15.06.2022

Ko može da konkuriše?

  • Organizacije civilnog društva

Minimalni i maksimalni iznos sredstava po projektu

do 60.000 €

Vrsta podrške

Bespovratna sredstva (grant šeme)

Oblast podrške

Životna sredina i klimatske promene
  • Zaštita životne sredine

Geografska oblast podrške

  • Cela Srbija

Predviđeni period trajanja projekta

do tri godine

Posebni zahtevi donatora

EOCA finansira projekte koji koriste biodiverzitetu u divljim predelima. Predeli uključuju morska okruženja i širok spektar divljih, neurbanih prostora. Projekti moraju očuvati, zaštititi, poboljšati, obnoviti i/ili ponovo povezati staništa unutar datog pejzaža koja su posebno važna za biodiverzitet. Projekti moraju uključiti praktične radove na očuvanju na terenu, kao što su sadnja drveća, uklanjanje invazivnih vrsta, mere protiv krivolova, restauracija staništa itd. Prijave moraju biti napisane na engleskom jeziku.

Kako se konkuriše

Preuzimanjem, popunjavanjem i slanjem obrasca za prijavu za 1. fazu, nakon čega ćete biti kontaktirani da popunite potpunu prijavu.