Da li Vam je potrebna pomoć?

Ukoliko niste sigurni kako da pronađete pravi konkurs za Vas, tu smo da Vam pomognemo.

Pošalji zahtev

Konkurs “Pokrenimo našu decu”

Naziv donatora

Knjaz Miloš a.d.

Rok za prijavu na konkurs

16.11.2018

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Studijska putovanja

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Učitelji, pokažite kako sa vašim đacima radite modele vežbanja iz programa PONADE i kreativne modele vežbanja koje ste osmislili sa vašim odeljenjem. Period koji će biti obuhvaćen posmatranjem je od 05.11. do 21.12.2018. Odeljenja koja pravilno i redovno primenjuju vežbe očekuju vredne i nezaboravne nagrade.Na konkurs se možete prijaviti najkasnije do 16. novembra a sve prijave pristigle nakon tog datuma neće se uzimati u razmatranje. Materijal možete poslati od 21.12.2018. do 14.01.2019.

Kako se aplicira?

Preuzmite Formular, popunite ga i prijavite svoja odeljenja na konkurs putem mail adrese konkursponade@gmail.com. Materijal možete poslati do 14.01.2019. snimljen na CD-u i dostavljen u koverti na adresu „Knjaz Miloš“ a.d, ul. Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd. Na koverti mora biti naznačeno: ime i prezime učitelja, naziv, mesto i adresa škole, odeljenje i razred, sa naznakom „za PONADE konkurs“ Kako biste učestvovali u konkursu neophodno je da pošaljete sledeće: Video snimak u trajanju od maksimalno 2 minuta gde se prikazuje primena ponuđenih modela vežbanja iz programa PONADE; Video snimak u maksimalnom trajanju od 1 minuta gde se prikazuje kreativni model vežbanja koji su osmislili đaci u saradnji sa učiteljima; Popunjen Plan vežbanja za školsku 2018/2019. Poslati skeniran, overen pečatom i potpisan od strane direktora škole; Potvrdu potpisanu i overenu od strane direktora škole da je program vežbi sa kojima konkurišu za bodove uvršten u Godišnji plan rada škole.