Konkurs “Pokrenimo našu decu”

Naziv donatora

Knjaz Miloš a.d.

Rok za prijavu na konkurs

16.11.2018

Ko može da aplicira?

  • Obrazovne ustanove

Vrsta finansijske podrške

Studijska putovanja

Oblast podrške

Ljudski resursi i socijalni razvoj
  • Obrazovanje
  • Rekreacija/sport

Geografska pokrivenost

  • Cela Srbija

Posebni zahtevi donatora

Učitelji, pokažite kako sa vašim đacima radite modele vežbanja iz programa PONADE i kreativne modele vežbanja koje ste osmislili sa vašim odeljenjem. Period koji će biti obuhvaćen posmatranjem je od 05.11. do 21.12.2018. Odeljenja koja pravilno i redovno primenjuju vežbe očekuju vredne i nezaboravne nagrade.Na konkurs se možete prijaviti najkasnije do 16. novembra a sve prijave pristigle nakon tog datuma neće se uzimati u razmatranje. Materijal možete poslati od 21.12.2018. do 14.01.2019.

Kako se aplicira?

Preuzmite Formular, popunite ga i prijavite svoja odeljenja na konkurs putem mail adrese konkursponade@gmail.com. Materijal možete poslati do 14.01.2019. snimljen na CD-u i dostavljen u koverti na adresu „Knjaz Miloš“ a.d, ul. Đorđa Stanojevića 14, 11070 Novi Beograd. Na koverti mora biti naznačeno: ime i prezime učitelja, naziv, mesto i adresa škole, odeljenje i razred, sa naznakom „za PONADE konkurs“ Kako biste učestvovali u konkursu neophodno je da pošaljete sledeće: Video snimak u trajanju od maksimalno 2 minuta gde se prikazuje primena ponuđenih modela vežbanja iz programa PONADE; Video snimak u maksimalnom trajanju od 1 minuta gde se prikazuje kreativni model vežbanja koji su osmislili đaci u saradnji sa učiteljima; Popunjen Plan vežbanja za školsku 2018/2019. Poslati skeniran, overen pečatom i potpisan od strane direktora škole; Potvrdu potpisanu i overenu od strane direktora škole da je program vežbi sa kojima konkurišu za bodove uvršten u Godišnji plan rada škole.